Stop. Look. Read.

Feb 15 '14
46/365- Photoshoot kanina, Photobooth ngayon, pero bakit parang mukha pa din akong nalugi dun sa first pic? Hahah!! 😛👊🙏🙏🙏 #blessings #168photobooth #168photography #photo365byketong #day46

46/365- Photoshoot kanina, Photobooth ngayon, pero bakit parang mukha pa din akong nalugi dun sa first pic? Hahah!! 😛👊🙏🙏🙏 #blessings #168photobooth #168photography #photo365byketong #day46

2 notes Tags: day46 168photobooth blessings photo365byketong 168photography

  1. godsgraciousgift said: parang wanted lang e..
  2. ako-si-kets1218 posted this